ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================

Аноним

АВТОРИ | ИЗДАТЕЛСТВО

Поезия
"Кажи ми..." : Bg .
"Обичам те" : Bg .

Средновековни текстове
из "Пространно житие на Кирил" : Bg (пр. В. Сл. Киселков).
"Похвала на цар Симеон" : Bg (пр. Стоян Шишков).

Мисли
"Язък за боята! Графитите на Белград" /съст. Небойша Богавач, пр. Жела Георгиева/ : Bg .

Музикална критика
"Chat-session с "Три телета" : Lab .

Литературна критика
"Манифест на Литературен кръг "Рамбо 13" : Bg .

Нова литература
"Балканистичен форум" : Bg .
"Българистика" : Bg .
"Литературна мисъл" : Bg .
"Пир" : Bg .
"Славянски диалози" : Bg .
"Следва" : Bg .
"Scripta & e-skripta" : Bg .
"Eurozine" : Bg .
"E-runsmagazine" : Bg .

Образование
"Интервю с Албена Бакрачева. Американистката мечта" : Bg .
"Учебно-изпитна програма за зрелостен изпит по български език и литература" : Bg .

Стандарти
"Въпросник на LiterNet към Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" : Bg .
Книгоиздаване
"Международен стандартен номер на книгата (ISBN / ISSN)" : Bg .
"Регистрационна карта за присъждане на издателски идентификатор (код)" : Bg (+ doc).
"Регистрационна карта за присъждане на ISBN на издание" : Bg (+ doc).
"Тематична класификация на изданията" : Bg .
"Тип (жанр) на изданията" : Bg .