ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

С

СТОЯНОВ, Захари

Алипиева, Антоанета
"Колко високо и колко ниско в "Записки по българските въстания" от Захари Стоянов" Bg .
Балабанов, Александър
"Един класик на българската проза" : Bg .
Георгиев, Никола
"Неизвестно произведение на Захари Стоянов" : Bg .
"Как разказва Захари Стоянов в "Записки по българските въстания" : Bg .
Гърдев, Борислав
"Превращенията на Захари" : Bg .
"Учителят и неговият опонент" : Bg .
Ракьовски, Цветан
"Гледната точка на "Записки по българските въстания" и ценностите на Историята" : Bg .
Иван Русков
"Огненото кълбо на народното въображение в "Записките" : Bg .
"От кръста в "Записките" до записа на кръста" : Bg .
"Идеологемата "навсякъде и никъде" и мястото на Сина в сакрализираната национална история" : Bg .
Стаматов, Георги
"Апостоли или агенти" : Bg .
"Чардафон Великий" - историята през призмата на хумористичната фамилиарност" : Bg .
"Проблеми на идеологическото съвместяване в биографичната книга за Ботев от Захари Стоянов" : Bg .
Трендафилов, Христо
"Вяра и история в два епизода от "Записките" : Bg .
Цанов, Страшимир
"Историческият наратив на "Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата" от З. Стоянов" : Bg .