ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

С

СИВРИЕВ, Сава // web

Колева, Ваня
"За "Книга Псалтир и българската поезия" на Сава Сивриев" : Bg .
"Нов поглед към индивидуализма в българската лирика от края на XIX и началото на XX век" : Bg .
Стойчева, Светлана
"Опит върху антиномиите на културата" : Bg .
Чернокожева, Росица
"Eкзегези, или интерпретации" : Bg .