ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

С

СЛАВЕЙКОВ, П. Р.

Ангелов, Борис
"Наративът и хронологията при старомодния автобиограф. Случаят "Славейков" : Bg .
Братанов, Иво
"Но аз съм проста селянка" (Към въпроса за ценностната система на Гергана и на Везира в поемата "Изворът на белоногата" на П. Р. Славейков)" : Bg .
Георгиева-Тенева, Огняна
"Петко Славейков и гражданското образование в началното училище" : Bg .
Гърдев, Борислав
"Размисли върху една брошура от преди 120 години" : Bg .
"Учителят и неговият опонент" : Bg .
Енчев, Младен
"Татковина" на П. Р. Славейков. Мотивът за земята рай като митопоетически модел за възпитание на чувствата" : Bg .
Илчевска, Мария
"Фигури на властта и свободата в "Изворът на Белоногата" от П. Р. Славейков" : Bg .
Йоцов, Борис
"Петко Рачев Славейков" : Bg .
Кирова, Милена
"Гергана в огледалния свят (Петко Славейков, "Изворът на Белоногата")" : Bg .
Колева, Ваня
"Изворът на Белоногата" на Петко Р. Славейков и особеностите на ритуалите по посвещението" : Bg .
Кръстева, Мила
"Чужденецът, знанието и "адът" на другите" : Bg .
Михайлов, Камен
"Поезията на Петко Славейков" : Bg .
Парахулева, Велина
"Поемата "Изворът на Белоногата" като възрожденска среща на цивилизаторските другости" : Bg .
Ракьовски, Цветан
"Онези думи". Поглъщането на историята (Автобиографичните откъслеци на Петко Славейков)" : Bg .
Станева, Катя
"Фрагменти от смеховата култура на Българското възраждане. Петко Славейков" : Bg .
Трифонов, Юрдан
"Спомените на П. Р. Славейков за първото му затваряне и за първата му песен против гръцките владици" : Bg .
"Съчиненията на П. Р. Славейков с исторически характер" : Bg .
Хранова, Албена
из "Езикът и неговите речи" ("Походката на мъртъвците или за neologism of style") : Bg .
Чернокожев, Николай
"Среща на/край пътя, или в прегръдката на камъка. Несъстоялото се властване на чужденеца в "Изворът на Белоногата" : Bg .