ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

С

СИМЕОН, митрополит

Неделчева, Десислава
"Не мога да приема, че с лъжа и заблуда ще се постигне това, което не се постигна с правда и истина" : Bg .