ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

С

СЕМОВ, Марко // web

Цветкова, Милена
"Марко Семов. Био-библиография" : Bg .

Бабачева, Елка
"Човешкото достойнство според романите "Дядо Горио" от Балзак, "Бел Ами" от Мопасан и "Цената" от Марко Семов" : Bg .
Дойнов, Дойно
"Думите отлитат, написаното остава" : Bg .
Монова, Тотка
"От Декана" : Bg .