ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

С

СИМОНОВ, Константин

Георгиева, Галина Д.
"Завръщането на лириката по време на война или как изповедта дочака своята трибуна (върху "Чакай ме" на К. Симонов)" : Bg .