ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

С

СУХИВАНОВ, Иван // web

Дубарова, Елица
"Критикът като писател (или в търсене на "изгубения рай" на литературата и/или литературността)" : Bg .
Душкова, Мира
"Лакуни" от Иван Сухиванов" : Bg .
"Осемнадесет истории на обикновената лудост" : Bg .
Ламбовска, Людмила
"Нямо кино - утаено минало в търбуха на мъртва риба" : Bg .
Шумелов, Владимир
"Той върви напред, пришпорван от въображението си, без надежда, че изгнаничеството има край..." : Bg .
"Поетическият кинематограф на Иван Сухиванов" : Bg .