ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

С

СТАНКОВ, Иван // web

Библиография : Bg .

Бодаков, Марин
"Homo ex machina" : Bg .
Велкова-Гайдаржиева, Антония
"На пътя на историята" : Bg .
"Една модерна книга за класика на модерната българска проза Васил Попов" : Bg .
"Жаждата по отвъдност" : Bg .
Илиева, Михаела
"За "Улици и кораби. GM" на Иван Станков" : Bg .
Калоянов, Анчо
"Иван Станков за Васил Попов - с извоюваната равнопоставеност при срещата им" : Bg .
"Възможно най-краткото представяне на "Кораби и улици" от Иван Станков" : Bg .