ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

С

СМИРНЕНСКИ, Христо // web

Георгиев, Никола
"Великият преобразовател (Традиция и новаторство в лириката на Смирненски)" : Bg .
"Ритъмът на гордия устрем" : Bg .
Дакова, Бисера

"История без име - или анонимно пребиваване в езика" : Bg .
Димитрова, Елка
“На гости у дявола" (“Приказка за честта”) на Христо Смирненски - планове на травестиране" : Bg .
Костова-Панайотова, Магдалена
"Образи на революцията в поезията на Христо Смирненски" : Bg .
Ламбрева, Евелина
"Ти ми взимаш всичко човешко...". Психоаналитични разсъждения върху защитния механизъм "идентификация с агресора" в "Приказка за стълбата" от Христо Смирненски" : Bg .
Малинова, Людмила
"Мотивът за смъртта в поезията на Христо Смирненски" : Bg .
Тодоров, Теодор
"Анализ на "Пролетно писмо", Христо Смирненски" : Bg .
Чернокожев, Вихрен
"Смирненски и българската сатирическа традиция" : Bg .
Чобанов, Георги
"Юноша" на Христо Смирненски (две възможни интерпретации) : Bg .
"Приказки за тялото" [Хр. Смирненски "Приказка за стълбата"] : Bg .
Янев, Владимир
"Христо Смирненски - Маскарадът и Празникът. Заключителни бележки" : Bg .