ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО

LITERNET
=============================

Л 54

КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ | ИЗДАТЕЛСТВО

Лавант, Кристине
Ламар
Ламартин, Алфонс дьо
Ламбовска, Мила
Ламбрева, Евелина
Лангнер, Беатрикс
Ласкер-Шюлер, Елзе
Лахири, Джумпа
Левертов, Дениз
Левин, Филип
Левинас, Еманюел
Леви-Строс, Клод
Левичаров, Сибиле
Левски, Васил
Левчев, Владимир
Левчев, Любомир
Ле Гуин, Урсула
Леков, Дочо
Ленау, Николаус

Ленц, Зигфрид

Леондиев, Христо
Леонидов, Румен
Лермонтов, Михаил
Лесинг, Готхолд Ефраим
Ликова, Розалия
Лилиев, Николай
Лилиенкрон, Детлев фон
Лилков, Вили
Лилова, Десислава
Лиотар, Жан-Франсоа
Липовецки, Жил
Липчев, Атанас
Липчева-Пранджева, Любка
Личева, Амелия
Лишковска, Нели
Лозанов, Лъчезар
Лондон, Джек
Лоренц, Кито
Лосев, А. Ф.
Лотман, Ю. М.
Лоуел, Ейми
Лоуел, Робърт
Луис, К. С.
Луис, Синклер
Лукач, Дьорд
Лукова, Калина
Луман, Никлас
Лучев, Юрий
Льойке, Ханс Хенрик
Любенов, Владо
Люцканов, Йордан
Ляхова, Весела