ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДИМОВА, Теодора // web

Вачева, Албена
"Жените: Интимно пространство и социална легитимност" : Bg .
Иванова, Дияна
"Майките" от Теодора Димова" : Bg .
Ламбрева, Евелина
"Перверзното майчинство в романа "Майките" на Теодора Димова" : Bg .
Стоянова, Светлана
"Реквием за една мръсница (Жената като такава в романа "Èмине" на Теодора Димова)" : Bg .
Тончева, Виолета
"Варненският роман на Теодора Димова и Димитър Димов. В търсене на чувството за себе си или "Адриана" - един построман на "Роман без заглавие" : Bg .