ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДОЙНОВ, Пламен // web

Алипиева, Антоанета
"Последните дни на миналия век. Опити да бъде подчинен" : Bg .
Ангелов, Борис
"Пламен Дойнов, "Истински истории. Стихотворения по действителни случаи" : Bg .
Антов, Пламен
"Отказ от рецензия" : Bg .
Велкова-Гайдаржиева, Антония
"Междувековното битие на литературата" : Bg .
"Алтернативният канон: Поетите" от Пламен Дойнов. За езиковите експерименти и за моралните избори" : Bg .
Господинов, Георги
"Поетика на гробището" : Bg .
Груев, Иван
"От обектива на сърцето" : Bg .
Дакова, Бисера
"Мистификации на погледа" : Bg .
Душкова, Мира
"Истинските истории на Пламен Дойнов" : Bg .
Знеполски, Ивайло
"Бележки към "Балът на тираните" : Bg .
Иванова, Мирела
"Бастунът, който пази и убива" : Bg .
Ликова, Розалия
"Истинските истории на тялото, предметите и душата" : Bg .
Неделчев, Михаил
"Игра с реалността" : Bg .
"Самопредставяне на политическото" : Bg .
Новков, Митко
"Увисналата челюст на литературата" : Bg .
Попов, Кирил
"За политическата, а не за метафизическата истина" : Bg .
Спасов, Румен
"Търсене, което намира" : Bg .
Станков, Иван
"Принос към прочита на българския постмодернизъм" : Bg .
Тодорова, Мариана
"Аспекти на свободата в поезията на Пламен Дойнов" : Bg .
Христова, Наталия
"Социалистическият реализъм - съвременни авторски прочити" : Bg .
Цанева, Габриела
"За общуването в литературата" : Bg .
Чернокожев, Вихрен
"Дневниците на старовереца Йордан Вълчев и постмодернистичното им продължение" : Bg .