ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДИНЕКОВ, Петър // web

Антонова, Мария
"Неизречени думи за акад. Петър Динеков" : Bg .
Белчева, Евелина
"Самотен в своето време. Владимир Василев, или още към мартирологията на българския дух" : Bg .
"Тетрадките" на професор Петър Динеков - културна история в личности, образи и сюжети" : Bg .
"Из "Златорожката връзка" Петър Динеков - Владимир Василев" : Bg .
Йорданова, Юлия
"Литературни легенди - втори стазим (Текст за Петър Динеков)" : Bg .
Петкова, Светла
"София през ХІХ век. Профили на града в културно-историческото наследство на Петър Динеков" : Bg .
Радев, Иван
"Акад. Петър Динеков и възрожденистиката ни вчера и днес" : Bg .