ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДИМЧЕВ, Кирил // web

Ефтимова, Андреана
"Елегантният баланс между теория и практика, между традиция и съвременност" : Bg .
Пенкова, Росица
"Стойностни езиковедски и методически приноси" : Bg .
"Фундаментално проучване върху основите на съвременната методика на обучението по български език" : Bg .
Петров, Ангел, Ангелова, Татяна
"Живот и творчество, посветени на науката (Проф. Кирил Димчев на 65 години)" : Bg .
"Основни трудове на проф. Кирил Василев Димчев" : Bg .
Петров, Ангел, Ангелова, Татяна
"Ново издание на основополагащ труд по методика на обучението по български език" : Bg .