ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДЕНЕВА, Иванка // web

Алекова, Елена
"По границата между доброто и злото" : Bg .
Иванов, Никола
"Роман за историческата ни съдба" : Bg .
Милева, Мариана
"Книга за времето и отвъд него" : Bg .
Стефанов, Петър
"Тълкувател на българското битие (Белетристиката на Иванка Денева)" : Bg .