ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДИНКОВ, Иван // web

Ангелов, Борис
"Иван Динков, "Славянски псалми" : Bg .
Иванов, Никола
"Иван Динков" : Bg .
"Творческа доблест (Иван Динков и неговата "Почит към литературата")" : Bg .
"Животът няма синоним (Слово при откриване паметника на Иван Динков в Пазарджик на 1 октомври 2007 година)" : Bg .
"Две книги за Иван Динков ("Било е" и "На изток от Иван" на Белла Цонева-Динкова)" : Bg .
Игов, Светлозар
"Конвулсивната поетика на Иван Динков (Горчивото пространство от талант)" : Bg .
Янев, Владимир
"Иван Динков" : Bg .