ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДЮЛГЕРЯН, Десислава

Ангелова-Дамянова, София
"За вампирите и хората - българският случай" (съавтор: Катя Николова) : Bg .
Николова, Катя
"За вампирите и хората - българският случай" (съавтор: София Ангелова-Дамянова) : Bg .