ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДИНЕВ, Димитър

Дакова, Бисера
"Димитър Динев: Понятието емигрантска литература е дискриминиращо" : Bg .
Липчева-Пранджева, Любка
"Майчин или авторски - езикът като избор за литературна идентичност" : Bg .