ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДЕФО, Даниел

Георгиева, Гинка
"Молитва на една "забравена" душа (Размисли върху романа "Робинзон Крузо" на Даниел Дефо)" : Bg .
Колева, Красимира
"Различната самота на един герой, в който всеки трябва да открие и себе си..." : Bg .