ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДЕБЕЛЯНОВ, Димчо // web

Алипиева, Антоанета
"Справяне със смъртта" : Bg .
Берковска, Людмила
"Дебеляновият модернистичен проект за човека и света" : Bg .
Гълъбов, Константин
"Творчеството на Димчо Дебелянов" : Bg .
"Димчо Дебелянов" : Bg .
Ефтимов, Йордан
"Диалектика на спомена" : Bg .
Ковачев, Огнян
"Елегии за незавръщането. Модуси на трансцендентното в поезията на Димчо Дебелянов" : Bg .
Пундев, Васил
"Димчо Дебелянов" : Bg .
Радев, Иван
"Димчо Дебелянов - неизвестни документи за съдбата му на фронта" : Bg .
Стоянов, Владимир
"Човекът - самота, слабост и копнеж в стихотворението “Nevermore” от Димчо Дебелянов" : Bg .
Чернокожев, Вихрен
"Дебеляновите антиелегии" : Bg .