ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДИМИТРОВА, Блага // web

Ралева, Диана
"Блага Димитрова. Подборна библиография (1997-2001)" : Bg .

Андреев, Веселин
"Лабиринтите на себеоткриването (Екзистенциални мотиви в поезията на Блага Димитрова" : Bg .
Антонова, Мария
"Моите срещи с Блага Димитрова. По повод 5 години от смъртта й" : Bg .
"Из "Блага Димитрова. Дневник за едно приятелство" : Bg .
Белчева, Евелина
"Ударихме ѝ брадвата! Или случаят с книгата за Багряна - в дневниците на Петър Динеков и Борис Делчев" : Bg .
Вачева, Албена
"Блага Димитрова: За центъра и периферните гласове на социалистическия канон" : Bg .
Велчев, Иван
"Човекът, отсам и отвъд (Отклонение и самопостигане в текстовия свят на Блага Димитрова)" : Bg .
Димитрова, Веселина
"На ухо". Споделено с всички" : Bg .
Здравков, Георги
"За книгата "Блага Димитрова. Дневник за едно приятелство" от Мария Антонова" : Bg .
Колева, Дора
"Човешкият образ на Блага Димитрова в една дневникова книга" : Bg .
Налбантова, Елена
"Интерпретация и/или контрол" [съавтор: Георги Налбантов] : Bg .