ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДЕЛЧЕВ, Борис

Алипиева, Антоанета
"Дневникът - битие на оцеляването" : Bg .
Чернокожев, Вихрен
"Дневникът на Борис Делчев и проблемът за българската антитоталитарна литература" : Bg .