ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДОНЧЕВ, Антон

Ангелова-Дамянова, София
"Хронотоп и смисъл: езикът на пространството и времето в романа „Време разделно“ от Антон Дончев" : Bg .
Врина-Николов, Мари

"Исторически кризи и митове на националната идентичност: няколко илюстрации от българската литература на ХХ в." : Bg , Fr .
Касабова, Благовеста
"Прочетено наново" : Bg .
Янев, Владимир
"Време разделно" на Антон Дончев" : Bg .