ЕЛЕКТРОННО ИЗДАТЕЛСТВО
LITERNET
=============================
КРИТИКА ЗА АВТОРИТЕ

Д

ДАЛЧЕВ, Атанас // web

Вълчева, Нелма
"Атанас Далчев. Библиография (1994-2000)" : Bg .

Алипиева, Антоанета
"Раждащата смърт (Атанас Далчев)" : Bg .
Атанасов, Владимир
"Атанас Далчев: Алтернативният проект" : Bg .
Горчева, Мая
"44, Avenue du Maine" от Атанас Далчев: Имената на времето" : Bg .
Гълъбов, Константин
"Атанас Далчев - литературен портрет" : Bg .
Дакова, Бисера
"Дадено и действително в поезията на Атанас Далчев" : Bg .
Димитров, Константин
"Някои мисли за стихотворението "Вечер" на Атанас Далчев" : Bg .
Димитрова, Елка
"За далечните "близки" предмети на Атанас Далчев" : Bg .
Добрев, Добрин
"Изтичащото битие" : Bg .
Ефтимов, Йордан
"Ликантропия и призраци: Идеологията и късният Далчев" : Bg .
Игов, Светлозар
"Четенето на Атанас Далчев: Няколко изходни положения [при анализа и оценката на поезията му]" : Bg .
Илиева, Иванка
"Осуетената среща на човека със света (Конструктивистки модел на урок върху стихотворението "Книгите" на Ат. Далчев)" : Bg .
Камбуров, Димитър
"(С)Вещите на Далчев" : Bg .
Кирилова, Ивелина
"Непобедимостта на реалното в "Прозорец" на Атанас Далчев" : Bg .
Кирова, Милена
"Другият Далчев, "Човекът на общността" : Bg .
Колева, Радостина
"Обречеността на човешкото съществуване в "Болница" на Атанас Далчев" : Bg .
Костова-Панайотова, Магдалена
"Атанас Далчев" : Bg .
Кръстева, Илиана
"Самотата на познанието" : Bg .
Кунчев, Божидар
"Участ" и "съдба" в поезията на Атанас Далчев" : Bg .
Пендоловска, Велина
"Анализ на "Пан", Атанас Далчев : Bg .
Петрова, Валентина
"Времето и пространството в поезията на Атанас Далчев" : Bg .
"Далчевият "подлунен" свят на явленията" : Bg .
Симова, Живка
"Видимостта на метафоричната игра" : Bg .
Сухиванов, Иван
"Далчев - метафизик/а на неразбирането" : Bg .
Янев, Владимир
"Екзистенциална неразрешимост и поетическа разрешеност (Бележки върху две стихотворения на Атанас Далчев)" : Bg .